Thursday, November 22, 2012

Photos: Priyanka Chopra On The Sets of Zanjeer Remake