Wednesday, January 23, 2013

KS MAKHAN - SAJJAN - The Real Friend - Official Theatrical TrailerCasting :- K S Kakhan , Simran Sachdeva ,Dilip Tahil ,Harry Josh, Sanvi Dhiman, Sukhbir,
Balwinder Bego, Prabh Chouhan , Rose Kaur , Bhajna Amli , Reet, Ripsy, Sarabjit
Purewal, Bira Mantri, Jazzy lahoria, Harry Jackson,

Producer :- Kuldeep Singh Takhar

Director :- Sunil Taneja

Music :- Bhinda Aujla

Story :- Kuldeep Sahota

Lyrics :- Kuldeep Sahota, Lal Athouli wala, Satti Lohakheda, Lahel

Release Date - 8th Feb. 2013
KS MAKHAN - SAJJAN - The Real Friend - Official Theatrical Trailer